۱۳۹۵/۱۰/۰۵

امسال به جز اوایل پاییز که زهرا آبله مرغون گرفت و علی هم یه هفته سرما خورد ، شکر خدا دیگه مشکلی نداشتیم. من همه ش نگران بودم که بابا یعنی چی که فقط یه بار مریضی؟! ما عادت داریم یه هفته مدرسه و یه هفته استراحت و مریض داری و بعد علی مریض بشه و دوباره سیکل از اول. خوب زمستون شروع شد و ویروسا و اینا کم نذاشتن. از نگرانی در اومدیم. رفتیم دکتر و بیمارستان دیدیم ای وای غلغله! چقدر بچه ها مریض شدن و چقدر ویروسا وحشی شدن. علی هم که جون عزیز و بد مریض که دکتر و پرستار رو از صد فرسخی ببینه جیغ میکشه و خودش رو به زمین میزنه و واویلا! خدایا تا پایان زمستون رحم کن دیگه مریض نشن 

هیچ نظری موجود نیست: