۱۳۹۵/۰۹/۰۲

در برف ماندگانیم

دیروز اولین برف زمستونی رو داشتیم . قشنگ یهو شهر قفل شد. اولش که برف تازه شروع شده بود ماشین رو اوردم بیرون. تا 2 تا 4 راه اومدم که برف شدت گرفت و نشست روی زمین. زمین هم یخ زد قشنگ و ماشینها شروع کردن لیز خوردن و چرخیدن و به هم خوردن. منم اروم دور زدم و برگشتم خونه و ماشین رو گذاشتم. بعد خیلی شیک و مجلسی پیاده راه افتادم. اتوبانها قفل، اتوبوسها در برف گیر کرده، تاکسی؟ شوخی میکنی؟ آژانس؟ ای بابا. خلاصه هم دعا میکنیم که بارش داشته باشیم و از بی برفی و بارونی نمیریم. هم وقتی 4 قطره بارون میاد این مدلی. خوبه اینجا خارج دور نیست که هر روز برفای سنگین و اینا داشته باشیم

۲ نظر:

نینا گفت...

کلا خارج دور که شده اون سمت شما! چه خبره؟!

امیرحسین گفت...

گرمایش زمین و سوراخ شدن لایه اوزون و اینا رو شما در خارج دور باعث شدید. بعد از ما میپرسید چه خبره؟!