۱۳۹۵/۰۸/۲۷

این روسهای قشنگ

به نظر حقیر و بعد از غور و تفحص و تفکر و مداقه در احوال اقوام و ملل به این نتیجه رسیدم که خداوند عالم این جماعت روس رو سر فرصت و‌وقتی خیلی باحوصله بوده خلق کرده. آخه یه قوم میشه اینقدر زیبا و قشنگ؟ این درسته؟

هیچ نظری موجود نیست: